Μητρώο Μελών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ.ΔΑΧΤ.-ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΤΡΟΦΗ

Γρηγοριάδης Μιχάλης

CD – 1

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΜΟΖΑΪΚ ΚΟΚΚ.  ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ, ΑΧΑΤΕΣ, ΚΑΦΕΚΟΚΚ., ΣΑΤΙΝΕ), ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ (ΚΑΡΔΕΡΙΝΕΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΕΣ -ΦΛΩΡΟΙ), ΥΒΡΙΔΙΑ

Μαυρίδης Ελευθέριος

CD – 2

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ), ΤΥΠΟΥ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΚΟΥΦΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ), ΚΑΡΜΠΟΝΤΑΚΟΙ (ΑΡΧΕΧΟΝΟΙ-ΜΕΤΑΛΛ/ΝΟΙ)

Κερεμίδης Θωμάς

CD – 3

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΜΟΖΑΪΚ ΚΟΚΚ.  ΙΖΑΜΠΕΛ, ΣΑΤΙΝΕ, ΟΠΑΛ, ΚΑΦΕΚΟΚΚ., ΓΚΡΙΖΟΦΤΕΡΑ), ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ (ΑΡΧΕΓΟΝΑ-ΜΕΤΑΛΛ/ΝΑ ΚΑΡΔΕΡΙΝΕΣ, ΦΛΩΡΟΙ), ΥΒΡΙΔΙΑ

Παρασκευούδης Νικόλαος

CD – 4

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ(ΓΚΛΟΣΤΕΡ-ΦΑΪΒ, ΓΕΡΜ.ΣΚΟΥΦΑΤΑ ΚΙΤΡ.&ΛΕΥΚΑ), ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΚΙΤΡΙΝΑ ΙΖΑΜΠΕΛ-ΑΧΑΤΕΣ, ΛΕΥΚΑ ΚΥΡΙΑΡΧΑ, ΚΙΤΡΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ)

Σιδηράς Βασίλης

CD – 5

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΚΙΤΡΙΝΑ ΦΑΙΟ, ΚΑΦΕ ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΑΣΤΕΛ), ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ(ΓΚΛΟΣΤΕΡ)

Αρναούτης Άγγελος

CD – 6

Θεοδωρέλλης Ιωάννης

CD – 7

 ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΚΙΤΡΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ, ΛΕΥΚΑ ΚΥΡΙΑΡΧΑ, ΑΧΑΤΕΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ), ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ(ΓΕΡΜ.ΣΚΟΥΦΑΤΑ ΛΕΥΚΑ & ΚΙΤΡΙΝΑ)

Κυριακίδης Βασίλης

CD – 8

ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ(ΦΛΩΡΟΙ ΑΡΧΕΓΟΝΟΙ-ΜΕΤΑΛΛ/ΝΟΙ)

Παπαδόπουλος Κων/νος

CD – 9

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ, ΚΙΤΡΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ, ΛΕΥΚΑ ΚΥΡΙΑΡΧΑ, ΦΑΙΟ ΛΕΥΚΑ), ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΚΟΥΦΑΤΑ ΛΕΥΚΑ-ΚΙΤΡΙΝΑ), ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ(ΦΛΩΡΟΙ ΑΡΧΕΓ.-ΜΕΤΑΛΛ/ΝΟΙ, ΚΑΡΔΕΡΙΝΕΣ ΜΙΚΡ.)

Σαββίδης Σπύρος

CD -10

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΚΟΚΚ.ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ, ΜΟΖΑΪΚ ΚΟΚΚ.&ΚΙΤΡ.ΓΚΡΙΖΟΦΤ., ΙΖΑΜΠΕΛ ΚΙΤΡ., ΑΧΑΤΕΣ ΚΙΤΡ.,  ΦΑΙΟ ΛΕΥΚΑ-ΚΙΤΡΙΝΑ-ΚΟΚΚ., ΓΙΑΣΠΕ) ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ(ΓΚΛΟΣΤΕΡ)

Στεφανόπουλος Απόστολος

CD -11

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ), ΥΒΡΙΔΙΑ

Στοϊμένος Ανέστης

CD -12

Γεωργιάδης Νικόλαος

CD -13

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΦΩΝΗΣ (ΜΑΝΙΝΟΥΑ)

Τοκαλίδης Παύλος

CD -14

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΦΩΝΗΣ(HARZER ROLLER), ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΚΙΤΡΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ)

Φερσιζίδης Βασίλης

CD -15

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ(ΓΚΛΟΣΤΕΡ), ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ( ΦΛΩΡΟΙ ΑΡΧΕΓΟΝΟΙ)

Τσιρακίδης Νικόλαος

CD -16

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΜΟΖΑΪΚ ΚΙΤΡΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ.- ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ (ΦΛΩΡΟΙ)

Χριστοφυλλάκης Αριστείδης

CD -17

Εφραιμίδης Αιμίλιος

CD -18

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΜΟΖΑΪΚ ΚΑΦΕΚΟΚΚ.-ΜΑΥΡΟΚΚ.-ΑΧΑΤΕΣ- ΙΖΑΜΠΕΛ-ΣΑΤΙΝΕ) ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ(ΚΑΡΔΕΡΙΝΕΣ MAJOR ΑΡΧΕΓΟΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛ/ΝΕΣ)

Αποστολίδης Χαράλαμπος

CD -19

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΦΩΝΗΣ(HARZER ROLLER)

ΧηΙγνατιάδης Γεώργιος

CD -20

ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ (ΑΡΧΕΓΟΝΑ-ΜΕΤΑΛΛ/ΝΑ ΚΑΡΔΕΡΙΝΕΣ, ΦΛΩΡΟΙ), ΥΒΡΙΔΙΑ

Πλούμης Κωνσταντίνος

CD -21

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ (ΓΙΟΡΚΣΑΪΡ)

Έλληνας Απόστολος

CD -22

ΥΒΡΙΔΙΑ

Κεραμιτσόπουλος Στάθης

CD -23

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ(ΛΙΖΑΡΝΤ)

Καζαντζίδης Πάρης

CD -24

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

(ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ)

Κιοσσές Νικόλαος

CD -25

ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ(ΦΑΝΕΤΕΣ ΑΡΧΕΓ/ΝΕΣ, ΚΑΡΔΕΡΙΝΕΣ ΜΙΚΡ.)

Τομπαΐδης Μιχάλης

CD -26

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΦΩΝΗΣ(HARZER ROLLER)

Βούλτσιος Ιωάννης

CD -27

Καρατζάς Ιωάννης

CD -28

ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ(ΦΛΩΡΟΙ ΑΡΧΕΓΟΝΟΙ), ΥΒΡΙΔΙΑ

Καλπακίδης Σάββας

CD -29

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΦΩΝΗΣ(ΤΙΜΠΡΑΝΤΟ, ΜΑΛΛΙΝΟΥΑ), ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΙΖΑΜΠΕΛ ΚΟΚΚΙΝΑ)

Καζαντζίδης Αχιλλέας

CD -30

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΟΖΑΪΚ ΚΟΚΚ. ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ), ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ (ΦΑΪΒ), ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ (ΚΑΡΔΕΡΙΝΕΣ ΑΡΧΕΓΟΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛ/ΝΕΣ, ΦΛΩΡΟΙ ΑΡΧΕΓΟΝΟΙ-ΜΕΤΑΛΛ/ΝΟΙ)

Παπαγάκης Ευάγγελος

CD -31

Παπαθεμελής Άγγελος

CD -32

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΣΑΤΙΝΕ ΛΕΥΚΑ), ΥΒΡΙΔΙΑ

Γκουντιάκας Απόστολος

CD –33

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΥΒΡΙΔΙΑ

Κεκίρας Γεώργιος

CD -34

Νικολάου Δημήτριος

CD -35

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΦΩΝΗΣ(ΜΑΛΙΝΟΥΑ), ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ(ΚΑΡΔΕΡΙΝΕΣ ΜΙΚΡ., ΦΑΝΕΤΑ, ΣΚΑΘΙΑ, ΠΥΡΡΟΥΛΕΣ, RED SISKIN)

Συμεωνίδης Βασίλειος

CD -36

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ, ΜΟΖΑΪΚ ΚΟΚΚ.ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ, ΜΟΖΑΪΚ ΚΙΤΡΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ), ΥΒΡΙΔΙΑ

Γκόντιας Κυριάκος

CD -37

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ, ΜΟΖΑΪΚ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ)

Αμπατζής Τηλέμαχος

CD -38

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ(ΓΚΛΟΣΤΕΡ)

Φορτούνας Σάββας

CD -39

Γιάντζιος Αθανάσιος

CD -40

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΜΟΖΑΪΚ ΚΟΚΚ.ΑΧΑΤΕΣ, ΟΠΑΛ, ΓΚΡΙΖΟΦΤΕΡΑ, ΚΟΒΑΛΤΙΑ, ΤΟΠΑΖΙΑ)

Φυσεκίδης Φίλιππος

CD -41

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ(RAZA ESPANIOL), ΚΑΡΜΠΟΝΤΑΚΟΥΣ (ΑΡΧΕΓ/ΝΟΙ-ΜΕΤΑΛΛ/ΝΟΙ), ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ(ΚΑΡΔΕΡΙΝΕΣ ΜΙΚΡ.- MAJOR ΜΕΤΑΛΛ/ΝΕΣ)

Κωνσταντινίδης Θεοχάρης

CD -42

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ, ΜΟΖΑΪΚ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ), ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ (ΚΑΡΔΕΡΙΝΕΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΕΣ), ΥΒΡΙΔΙΑ

Λαζαρίδης Αχιλλέας

CD -43

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ, ΜΟΖΑΪΚ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ, ΙΖΑΜΠΕΛ, ΚΑΦΕΚΟΚΚΙΝΑ, ΜΑΥΡΟΚΟΚΚΙΝΑ, ΑΧΑΤΕΣ, ΣΑΤΙΝΕ), ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ(ΚΑΡΔΕΡΙΝΕΣ MAJOR ΜΕΤΑΛΛ/ΝΕΣ, ΦΛΩΡΟΙ ΜΕΤΑΛΛ/ΝΟΙ)

Καραΐσκος Σπύρος

CD -44

Μπαχτσεβάνης Δημήτριος

CD -45

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ(ΛΙΖΑΡΝΤ)

Καλπίδης Φώτιος

CD -46

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ, ΜΟΖΑΪΚ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ, ΜΟΖΑΪΚ ΚΑΦΕΚΟΚΚΙΝΑ, ΜΑΥΡΟΚΟΚΚΙΝΑ

Λεοντιάδης Ιωάννης

CD –47

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΜΟΖΑΪΚ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ), ΥΒΡΙΔΙΑ

Μεθόδης Νικόλαος

CD -48

Γράμμος Απόστολος

CD -49

 

 

 

Martin Uffenbrink

CD -50

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ(ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΑΗΔΟΝΙΑ, ΦΛΩΡΟΙ ΜΕΤΑΛΛ/ΝΟΙ, ΚΑΡΜΠΟΝΤΑΚΟΙ)

Καπέρδος Παναγιώτης

CD -51

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΦΩΝΗΣ(HARZER ROLLER, ΜΑΛΙΝΟΥΑ)

Τικοζίδης Ιερεμίας

CD -52

ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ(ΚΑΡΔΕΡΙΝΕΣ ΜΙΚΡ., ΦΛΩΡΟΙ ΑΡΧΕΓΟΝΟΙ, ΣΠΙΝΟΙ, ΣΚΑΘΙΑ, ΣΛΙΓΚΕΡ), ΥΒΡΙΔΙΑ

Κεσέογλου Λεωνίδας

CD -53

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΟΖΑΪΚ ΚΟΚΚ.  ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ)

Κατσαντώνη Σμαράγδα

CD -54

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡΩΜ., ΜΟΖΑΪΚ ΚΟΚΚ.ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΑ)

Καϊσίδης Νικόλας

CD -55

 

 

Γιαννάκης Ζήσης

CD -56

 

 

Φιλίδης Ευάγγελος

CD -57

 

 

Ριτζαλέος Ερμώφιλος

CD -58

 

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ)

 

Μελαδίνης Κυριάκος

CD -59

 

 

 

Καμπούρογλου Σταύρος

CD -60

 

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΑ & ΚΙΤΡΙΝΑ

ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ,  ΜΟΖΑΪΚ ΚΟΚΚ.ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ)

 

 

Κούνιος Ηρακλής

 

CD -61

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΦΩΝΗΣ(HARZER ROLLER)

Κοντογεώργος Κωνσταντίνος

CD -62

 

 

 

Τάνης Κωνσταντίνος

CD -63

 

 

 

Τσολάκης Γεώργιος

CD -64

 

 

 

Χριστοδούλου Αθανάσιος

CD -65

 

ΚΑΡΜΠΟΝΤΑΚΟΙ (ΑΡΧΕΓΟΝΟΙ – ΜΕΤΑΛΛ/ΝΟΙ)

 

Ντομπρίδης Δημήτριος

CD -66

 

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑΧΡΩΜΑΤΟΣ

 

Γκόντιας Κωνσταντίνος

CD -67

 

 

 

Τσακαλίδης Δημήτριος

CD – 68

 

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ(ΚΙΤΡΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡ/ΚΑ), ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ (ΚΑΡΔΕΡΙΝΕΣ MAJOR ΑΡΧΕΓΟΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛ/ΝΕΣ)

Λιόκας Μάριος

CD -69

 

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΛΕΥΚΑ ΥΠΟΛ.), ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ (ΓΚΛΟΣΤΕΡ)

 

Τελλάκης Νικόλαος

CD -70

 

 

 

Κατσαντώνης Θωμάς

CD -71

ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΙΠΟΧΡΩΜ., ΜΟΖΑΪΚ ΚΟΚΚ.ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΑ)

 

Βλαχάκης Γιώργος

CD -72

 

 

 

Χατζηγεωργίου Κων/νος

CD -73

 
Μποΐτσιος Θοέδωρος

CD -74

 
Καζακόπουλος Ιωάννης

CD -75

 
Θεοδωρέλλης Γιώργος

CD -76

 
Advertisements