Αποτελέσματα 3ου Διαγωνισμού ΛΕΚΑΔ 2012

Αποτελέσματα Διαγωνισμού κατά Κλουβί
Ποσοστό Συμμετοχής πουλιών
Λίστα Βραβείων Εκτροφέων

Advertisements