4) Ομάδα Καναρινιών Τύπου – Θέσης

Κεραμιτσόπουλος Στάθης (6944515702)

Παρασκευούδης Νικόλαος (6972912952)

Πλούμης Κων/νος (6932730402)
Σιδεράς Βασίλης (6937108935)

Advertisements

3) Ομάδα Καναρινιών Χρώματος

Γιάντσιος Αθανάσιος (6944807366)
Γκόντιας Κυριάκος (6934749735)
Παπαδόπουλος Κων/νος (6972424411)